• slider image 435
:::
狂賀 劉嘉榕 - 榮譽榜 | 2021-12-10 | 點閱數: 1182

賀本校學生參加 110 年度學生英語文閱讀能力競賽榮獲佳績

五年五班     黃子綺    英語造句國小 C 組  特優    
五年九班     尤綉媛    英語造句國小 C 組  優等
六年十班     陳芊卉    英語造句國小 C 組  甲等     
六年十班     黃昕瑜    英語閱讀國小 C 組  優等    
五年十班     張淨崴    英語閱讀國小 C 組  優等
六年十一班   陳弈勳    英語閱讀國小 C 組  甲等

感謝指導老師李惠真老師、林淑蓉老師、林湘羚老師指導