• slider image 435
:::
狂賀 謝敬尉 - 榮譽榜 | 2014-03-18 | 點閱數: 961

 賀   本校軟網隊參加 103 年花蓮縣「縣長盃」軟網錦標賽

103.3.15                      
                                 
4 年 8 班林和翰、方印承 榮獲  
中年級組雙打個人賽 第一名
 
恭喜以上同學!!
並感謝陳明水教練及柯莉芳老師的用心指導。